Nieświadome Działania

Mężczyzna Siedzący Na Skale

Psychologia jest jedną z eksperymentalnych i bardzo rozgałęzionych nauk, ponieważ w zakres psychologii wchodzi dusza ludzka. Freud wyobrażał ją sobie jako dwa pokoje: jeden oświetlony, a drugi pogrążony w ciemności. To pomieszczenie, które jest oświetlone, reprezentuje świadomą aktywność, która przynosi nam zrozumienie, interakcję z rzeczywistością. W nieświadomym działaniu tkwią nasze stałe programy i automatyzmy, nad którymi nie zastanawiamy się, co za sobą niosą.

     Dusza jest strukturą świata niewidzialnego i ma wiele poziomów rozwoju. W idealnej sytuacji psychika jest zjednoczona i cała. W życiu jednak tak nie jest; często w psychice istnieją struktury, które mogą być wyodrębnione lub wyparte, co prowadzi do rozszczepienia psychiki i powoduje częste konflikty na poziomie emocjonalnym. Archetyp (rola) może zacząć zyskiwać moc energetyczną, co prowadzi do konfliktu na poziomie energetycznym. Ogólne programy regulacyjne psychiki mogą zabraniać uwalniania tej energii, co prowadzi do niezaspokojonych potrzeb. Energia archetypu może kolidować z wzorcami kontroli systemu mentalnego, z reakcjami obronnymi lub postawami, a to zderzenie może prowadzić do nerwicy.

     W terapii, poprzez przeżywanie sytuacji z przeszłości i dokonywanie wyborów, klient jest w stanie uwolnić tę energię, odebrać ją programom regulacyjnym i postawom, uzyskać relaks i redukcję napięcia. Dopóki ta wewnętrzna potrzeba nie zostanie rozpoznana i nazwana, będzie ona tworzyć pole walki dla naszej Duszy. Może to wystąpić u każdego z osobna, z różną intensywnością.  Zabawa odgrywa ogromną rolę w uwalnianiu wewnętrznych konfliktów duszy, co pozwala nam próbować wcielać się w inne role, prowadzić dialogi, których nie bylibyśmy w stanie prowadzić w prawdziwym życiu, ale które mózg odbiera jako prawdziwe i uczestniczy w nich wszystkimi neuronami tak, jakby odbywały się w życiu obecnym. Mała człowiek, która znajduje się w łonie matki, nie przychodzi na Ziemię jako niezapisana tablica, a wręcz przeciwnie – mały człowiek w łonie matki ma mózg przesiąknięty miliardami neuronów, które wykazują aktywność neuronalną. Ta sieć neuronów jest modelowana, odczytywana i rozwijana według własnych, indywidualnie ustalonych programów. Kiedy niemowlę przychodzi na świat, wiele neuronów obumiera, a szczególnie te, które przenikają do hipokampa (strefa pamięci). Wtedy droga rozwoju duszy staje się węższa i bardziej ukierunkowana.

Przechodząc przez linię rozwoju Czasu, zmieniamy swój wygląd zewnętrzny, odchodzimy od tego, czym byliśmy wcześniej lub przeciwnie – wracamy do pewnych wzorców, które są w nas wkładane. Możemy wybierać ogólne role i przykłady, a te emocje, które nie są przeżyte do końca i wyjaśnione, stają się zakładnikami naszych systemów regulacyjnych, tworzą ogniska. Ogniska te są odizolowane od reszty układu barierą hamowania, która powstaje w wyniku nadmiernego pobudzenia. Jest to spowodowane konfliktową interakcją.

Dane FUNDACJI

Kontakt

Dane FUNDACJI

Kontakt