Matka i Dziecko

Dziecko Na Kolanach Matki

Bardzo często przychodzą do mnie klienci, którzy szukają szczęścia, stabilności emocjonalnej i sukcesu. Starają się układać swoje życie bez wiedzy i znajomości mechanizmów psychiki. A nasza psychika jest jak muzyka, ma swoje fale, znaki i symbole. Psychika ma swoje kanały, którymi może nadawać określoną muzykę. Ważne jest, aby nauczyć się rozumieć siebie i rozumieć pole relacji, dlatego często proponuję moim klientom wykonanie analizy Matka i Ja w Polu Matki.

Dlaczego jest to tak ważne?

Naszą psychikę można deformować, czyli wychowywać, i trzeba przyznać, że nie tylko rodzice nas wychowują, ale także partnerzy, przyjaciele, społeczeństwo. Jednakże pierwszą, która wnika głęboko, do centrum naszego jądra, jest Matka.

Matka na przestrzeni wieków stała się wszechwładną i niemalże deifikowaną postacią w życiu każdego z nas. To matka tworzy życie emocjonalne i psychiczne dziecka. Wszystko rozwija się z matki.

Historia stworzyła obraz matki jako ogromną figurę, a dziecko to małe, które albo chowa się za matką, albo matka jest jego cieniem; dziecko bierze od matki wszystkie zasoby. Dziecko jest małe i nie potrafi ocenić matki, jej słusznych i niesłusznych zachowań, jej destrukcyjnych zachowań.  Matka nie zawsze jest w stanie usłyszeć, co dziecko chce jej przekazać. Włącza własne zdolności empatyczne później, nie od razu. Chłonie wybuchy psychiczne dziecka, wzrost częstotliwości jego fal psychicznych i przemian, i może na to reagować w różny sposób. Nie od razu matka jest w stanie zrozumieć, kiedy dziecko odczuwa ból i kiedy jest mu niewygodnie.  Analizując kompozyt Matka – Dziecko możemy zauważyć, że to nie tylko matka wychowuje swoje dziecko, ale również ono wychowuje ją. Matka ma większy wpływ, bo nosi w sobie ładunek większej ilości archetypów, ale jeśli urodzi się charyzmatyczne dziecko, to będzie też wychowywać matkę.

Czasami matka i dziecko wzajemnie wzmacniają swoje cechy. Dusza dziecka pochodzi od matki, co oznacza, że matka dotyka energii dziecka, jej głębi. Dotyka i może zmienić Jaźń dziecka. Matka stawia akcenty na tym, co należy rozwijać, a co może pozostać w Cieniu. Może wskrzesić – podnieść energię tych archetypów, które wydawały się słabe, nierozwinięte. Jednym słowem, może obudzić te programy, które były ukryte w psychice dziecka. Programy te wypełniają się energią i zaczynają żyć dzięki matce.  To właśnie matka może nas podłączyć do niektórych kanałów energetycznych, ale i zablokować niektóre z nich.

Uważa się, że dziecko wybiera sobie matkę w Niebie – przychodzi do niej, aby otrzymać jej doświadczenie w zmianie głębi psychiki, wsparcie pewnych archetypów wewnątrz psychiki, aby rozpocząć odgrywanie innych ról. Matka może zasiać w Jaźni dziecka programy, które dopiero w przyszłości zaczną się rozwijać.

Wszystkie programy, to potencjał, który pomaga przejść życie.

Ci, którzy wierzą w reinkarnację i ci, którzy jeszcze w nią wątpią, powinni zdać sobie sprawę, że dziecko nie rodzi się jako tabula rasa. Zatem ważne jest, aby zrozumieć, że dziecko przychodzi na świat z własnym wewnętrznym potencjałem. Nie jest kopią swojej matki czy ojca, więc tutaj należałoby zatrzymać się i przemyśleć ideę macierzyństwa.

Matka i dziecko to nie para w całkowitej fuzji, a raczej twórczy tandem, który może tworzyć i przekształcać dwie Dusze, które wspierają się w szybko zmieniającym się świecie.

Jeśli historia uczyniła z matki postać boską, to niech to „bóstwo” będzie człowiekiem życzliwym, dającym zasoby.

Należy pracować nad tandemem Matka – Dziecko; odkrywać zasoby, szukając zrozumienia i swojej drogi do Jaźni. Aby to zrobić, trzeba zrewidować mity dotyczące macierzyństwa.

Dziecko jest osobowością, indywidualnością! Jego emocjonalne archetypy będą się rozwijać przez lata. Niewerbalne porozumiewanie się z dzieckiem stanowi podstawę komunikacji i tworzenia nowych połączeń neuronowych w umyśle dziecka. Małe dziecko jest tak wrażliwe, że mózg reaguje na dotyk ust matki. Poznaje też świat poprzez własne usta. Kiedy dziecko wydaje dźwięki, obserwuje otoczenie, zwraca uwagę na ruch warg osoby dorosłej. Roczne dziecko jest w stanie rozpoznać znaczenie celu poprzez rozpoznanie wysiłku, jaki trzeba włożyć w jego osiągnięcie. Już dziewięciomiesięczne niemowlę zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, ile wysiłku wkłada druga osoba w realizację celu, dlatego matka może przesunąć swoją uwagę emocjonalną, tworząc inne warunki dla rozwoju dziecka. I to właśnie matka może stworzyć konflikt w duszy dziecka. Może ten konflikt zastąpić nerwicą lub pozwolić twórczości płynąć przez ocean Duszy.

Dane FUNDACJI

Kontakt

Dane FUNDACJI

Kontakt