Magia Twórczych Spotkań

Młoda Kobieta z Lizakiem

Na początku było słowo, a u nas Joga Twórczości. Z każdym nowym zwrotem, Joga coraz bardziej wypełniała się różnymi ćwiczeniami. A teraz przekształcamy Jogę Twórczości w Klub Twórczości. Nie oznacza to, że zaprzestajemy spotkań online, bo spotkania online są wypełnione dobrą energią i pozytywnymi emocjami.
Nad czym pracujemy w czasie spotkań twórczych? Przede wszystkim nad emocjami.
Ważnym aspektem i punktem oporu jest wewnętrzna prośba człowieka, jego chęć wyjścia poza to, co już jest, i oczywiście – emocje, które napędzają cały proces postępu. Ważne jest, aby przejść przez wewnętrzną diagnozę i poczuć emocje w sobie.
Emocje człowieka są mechanizmem adaptacyjnym, który pomaga również Duszy w ewolucji.  Jeśli zaczynasz okazywać emocje w swojej pracy lub w związku, to już dostosowujesz się do danego zjawiska lub wydarzenia. Zaczynasz rozumieć i znajdować dla niego miejsce.

Jeśli chcesz coś zrobić, ale tylko myślisz o swoim zamiarze, to musisz wiedzieć, że z przyczyną i początkiem działania łączysz się dopiero wtedy, gdy zaczynasz odczuwać pełną gamę emocji związaną z tym konkretnym działaniem. Jeśli doświadczasz tylko pozytywnych emocji – uważaj, bo może to być jedynie iluzja. Jeśli odczuwasz tylko negatywne emocje, to możesz wykazywać opór, zaprzeczenie.
Ćwiczenia są tak skonstruowane, że można poczuć wszystkie emocje; swoją drogą, dopiero gdy człowiek dotknie swoich wewnętrznych emocji, otwiera się na porady z zewnątrz, na opinie i punkty widzenia innych ludzi.
Emocje pomagają zrozumieć, na ile jesteś gotowy do wejścia w coś nowego.

Podczas spotkań twórczych zmieniamy biegun emocji: z negatywnego na pozytywny. Jeśli nauczymy się to robić, pomagamy naszej pamięci zdobyć więcej zasobów. Sesje twórcze pomagają zmienić potencjał naszej pamięci. Pamięć to nasze doświadczenie, które pojawia się, gdy musimy coś zrobić lub powtórzyć – doświadczenie, które neutralizuje nasze lęki, które pomaga nam aktywizować pracę na niepewnym i niezbadanym terenie, które pomaga nam osiągnąć sukces. Uczymy się o sukcesie, znajdujemy zasoby w starych doświadczeniach i zastępujemy je czymś nowym, bardziej konstruktywnym.

Jeśli człowiek zauważa swoje emocje, pracuje z nimi, to staje się obiektem dla siebie (pisząc filozoficznie), tzn. coraz dokładniej może obserwować swoje zachowanie – z boku, wybierać coraz ciekawsze punkty widzenia i zachowania. Kiedy człowiek staje się obserwatorem, jest mniej prawdopodobne, że stanie się ofiarą.

Twórcze działania pomagają rozładować napięcie. Gdy emocje są zbyt silne, nie mamy możliwości zwrócenia się ku innemu punktowi widzenia, nie widzimy innych opcji. Nie potrafimy ich prawidłowo ocenić.

Energia musi zostać przekształcona, oczyszczona z napięć, wyrównana, zamieniona w inną formę; jak energia elektryczna jest przekształcana w naszych mięśniach w energię mechaniczną, tak samo energia intelektu i emocji może być przekształcona w energię Duszy, czyli energię twórczą.

Kiedy poszerzamy przestrzeń twórczą, radzimy sobie z wielowymiarowym życiem, dostosowujemy się do różnych warunków. Rozwijamy się.

Kiedy rodzi się dziecko, dostosowuje się do tego, co jest. Jednak z czasem te dostosowania i narzędzia, które są, nie wystarczają. Jako dorośli musimy przystosowywać się do czegoś nowego, bo prawa fizyczne i planetarne zmieniają środowisko.
Nasza Dusza musi być zdolna do zdobywania nowych doświadczeń, nowych mechanizmów adaptacyjnych, nowych informacji, a jednocześnie do synchronizacji z czasem, do budowania i przewartościowywania nowych doświadczeń.  Pomaga w tym pamięć.
Mózg jest zawsze aktywny; pamięć to dynamiczny proces przekazywania impulsów nerwowych z jednego neuronu do drugiego. Utrzymanie pamięci jest energochłonne, wiele zmysłów stale pracuje i również potrzebuje energii. Traumy, trudności, stresy odbierają nam energię, wciskają nas w nasze wnętrze, a wtedy zaczynamy czuć się źle sami ze sobą.

Twórczość to niewyczerpane źródło energii i siły dla człowieka. Założyliśmy Klub Twórczości, do którego można zapisać się, aby móc porozmawiać na różne ciekawe i trudne tematy, zobaczyć pracę innych ludzi. Będziemy umieszczać ciekawe prace i ćwiczenia, które mogą pomóc innym w dostosowaniu się do życia.

Rozwijamy i tworzymy ciekawą przestrzeń dla twórczości …

Dane FUNDACJI

Kontakt

Dane FUNDACJI

Kontakt