Depresja a Twórczość

Dziewczynka z plecakiem w lesie na drodze

Depresja to stan, który ściska, gnębi, powoduje poczucie osamotnienia i smutku, może towarzyszyć jej lęk. Depresja nie pozwala nam wstać z łóżka i żyć normalnie. Wpływa na nasze uczucia, emocje i poczucie własnej wartości. Nie pozwala nam cieszyć się prostymi rzeczami, które kiedyś nas otaczały. Bardzo często depresja może powodować tak duże cierpienie, że może prowadzić do samobójstwa. Może dotknąć każdego, niezależnie od płci i wieku. Zdarza się, że człowiek doświadcza trudnych sytuacji, które silnie traumatyzują psychikę, pozbawiają go zasobów, uniemożliwiają działanie zgodnie z jego wolą. Człowiek staje się bardziej krytyczny, bardziej przygnębiony, bardziej pesymistyczny i tym samym, wpada w pułapkę depresji.

Depresja może przejawiać się w różny sposób, np. w ciągłym uczuciu smutku, niepokoju i lęku. Osoba taka może nie być w stanie angażować się w czynności, które wcześniej ją fascynowały. Sen może być zaburzony, może wystąpić bezsenność lub człowiek z depresją będzie spędzał dużo czasu w łóżku. Depresja często kojarzy się z nieprzeniknionym uczuciem zmęczenia. Myślenie i mówienie zwalnia, może pojawić się poczucie winy lub deprecjacja własnych osiągnięć. Gdy człowiek jest w depresji, nie radzi sobie z motywacją, pojawia się coraz więcej stresujących wydarzeń, które ciążą jak kamień, a ciągły brak uwagi sprawia, że życie staje się nieciekawe, nieprzyjemne i pozbawione życia partnerskiego.

Nowa epoka przynosi nowy rodzaj stresów, własne negatywne programy, do których trzeba się dostosować, a nie zawsze wystarcza na to środków. I jak tu wytrzymać wszystkie stresy życiowe? Nowa epoka przynosi nową truciznę, ale i antidotum – twórczość.

Wyzwania, przed którymi stoimy, są zarówno kulturowe, jak i społeczne, a nawet biologiczne. Nie możemy ich ignorować, ponieważ jeśli podejdziemy do nich we właściwy sposób, pomogą nam dojrzeć.

Kultura to rzeczywistość, która wydobywa na powierzchnię nasze programy mentalne, wahania, potrzeby. A jeśli kultura zaczyna przechodzić kryzys, tracimy wszelkie wartości, stajemy przed trudnościami egzystencjalnymi. Przywrócenie orientacji w duszy i myśleniu staje się bardzo trudne, ale jest to zadanie, które musi być podjęte, w przeciwnym razie grozi załamaniem się wszelkiej aktywności i pogrążeniem w chaosie.

Ten Czas przynosi ze sobą nowe trendy i pomoc, która może nadejść, gdy przeniesiemy naszą uwagę na inne warstwy wszechświata, przeniesiemy naszą uwagę na bycie analitycznym i kreatywnym. Czas zwraca nas ku nowej spirali Wszechświata; pozwoli nam połączyć się z fundamentalnymi podstawami dziedzictwa kulturowego naszej cywilizacji. Wyzwania oddzielają nas od wszystkiego, co było. I to właśnie wyzwania współczesności należy traktować jako szansę na uaktywnienie swojej indywidualności, na odnalezienie swojej drogi rozwoju, na połączenie się z tymi źródłami energii, z którymi każda indywidualność jest w synchronizacji. Chciałabym pokazać w praktyce konieczność wprowadzenia twórczego podejścia do siebie, do kultury swojego wewnętrznego świata.

Czasy nowej epoki zmuszają nas do dość szybkiego podejmowania decyzji, przy jednoczesnym jakościowym przemyśleniu w krótkim czasie naszych działań, dlatego musimy szukać nowych, wewnętrznych rezerw, które pomogą nam widzieć środowisko w sposób systematyczny – w procesie tworzenia, a nie, jako zamrożony rezultat.

Włączenie twórczości pomaga poczuć się wolnym, bo można znaleźć w sobie nowe źródła energii. Człowiek wchodzi w nową epokę, zaczyna się przemieniać, ale ciągła przemiana mocno dzieli Duszę – na małe kawałki. Twórczość pomaga połączyć rozdzielone części Duszy w jedną całość. A wtedy człowiek w stanie stresu może podejść do siebie bardzo ekologicznie i wyrosnąć ponad siebie, i tylko dlatego, że w Duszy następuje przegrupowanie podstaw.

Praca nad sobą rozpoczyna się od stworzenia Profilowania Osobowości, aby móc sobie odpowiedzieć na pytanie – kim jestem? Profilowanie Osobowości to praca analityczna, która pomaga pozbyć się ograniczeń, konfliktów, niepokoju, strachu.
Bez zrozumienia Profilu Osobistego, trudno też podejmować decyzje zmieniające życie, trudno dostrzec zalety i wady własnej osobowości, podjąć je w dość ekologiczny sposób.

Po wykonaniu Profilowania Osobowości, klient przyjmuje pozycję obserwatora i zaczyna eksplorować swoje pola mentalne, emocjonalne i fizyczne. Może odkryć swój wewnętrzny geniusz, który pomaga zaakceptować życie bez ograniczeń, bez sprzeczności, bez konfliktów. A kiedy nie ma konfliktu wewnętrznego, wtedy powstaje meta-wizja sytuacji, wtedy człowiek może odkryć i znaleźć dla siebie nowe możliwości rozwoju swojej Duszy, i w ten ekologiczny sposób wyjść z depresji. Rozumie, że posiada pozytywną prezentację osobowości i posiada stronę Cienia, ale może ją spokojnie zaakceptować. Rozumie, że wszystko na świecie jest biegunowe; energia może przepływać z jednego bieguna do drugiego, tym samym dać możliwości rozwoju osobistego i duchowego.

Dane FUNDACJI

Kontakt

Dane FUNDACJI

Kontakt