Bajki Uczą Dzieci

zdjęcie Dziewczynka na Trawie z Książką

Jeden z wielkich nauczycieli V.A. Suchomlinsky powiedział: „Bajka jest ziarnem, z którego wyrasta emocjonalna ocena zjawisk życiowych dziecka”.

Bajki wkraczają w życie dziecka już w dzieciństwie i pozostają z nim przez całe życie. Pomagają rodzicom w wychowywaniu dzieci. Zarówno bawią, jak i edukują dziecko. Wprowadzają dziecko w świat relacji międzyludzkich i w świat, jako całość. „Wchodząc do bajki”, dziecko poznaje swoje miejsce w tym świecie, zdobywa pierwsze pojęcia o dobru i złu, o przyjaźni, o zdradzie, odwadze i tchórzostwie.

Bajka kształtuje wartości moralne i społeczne dziecka. To właśnie poprzez bajki można pielęgnować niezbędną jakość woli dziecka. Ujawnia człowieka jako osobowość o wielu twarzach, który łatwiej przystosuje się do trudnych sytuacji w późniejszym życiu. Wola pomaga mu iść naprzód pomimo trudnych sytuacji kryzysowych i przeszkód. Dzięki silnej woli może rozwinąć wiarę w siebie – umiejętność niezbędną do przetrwania niepowodzeń.

Bajka może pomóc dziecku przejawić odwagę, która jest podstawą samokontroli. Pozwala dziecku zachować się z godnością w sytuacjach krytycznych. Pracowitość dziecka, czyli chęć zrobienia czegoś pożytecznego dla siebie i innych, niechęć do bezczynnego siedzenia, do właściwego wykorzystania czasu także można zaszczepić w dziecku dzięki bajce. Bajka może pomóc dziecku stać się bardziej wytrwałym i obowiązkowym, zdolnym do dotrzymywania słowa. Bajka uczy dziecko optymizmu, wiarę w sukces, zaangażowanie w pracę, pomaga podnieść się na duchu.

Prosta czynność opowiedzenia lub przeczytania historii, przedyskutowania jej z dorosłym, który pomoże wyciągnąć odpowiednie wnioski, uczy życzliwości i uczciwości.

Kiedy siadasz z dzieckiem do czytania i omawiania bajek, możesz dać mu lekcję moralności, nauczyć go dobrych cech. Możesz to wszystko zrobić na swoim przykładzie, bez nudnych instrukcji.

Czytając dziecku bajki, rodzic może nauczyć je słuchania, uczenia się, porównywania i kontrastowania. Może nauczyć dziecko wypowiadać jego myśli. Czytanie bajek, opowiadanie bajek, analizowanie ich przygotowuje dziecko do szkoły, rozwija pamięć, uwagę, wyobraźnię, mimikę i gesty, uczucia estetyczne i poczucie humoru.

Bajka to sposób przekazywania informacji, który jest popularny wśród dzieci i ludzi w każdym wieku! Bajki przyciągają dzieci fantastycznymi obrazami, przygodą i żywiołowością. Dziecko może przeżyć przygodę razem z bohaterem i doświadczyć historii o dużym ładunku emocjonalnym. Bardzo często rodzice nie doceniają wychowania dziecka poprzez bajki.

Jeśli dziecko w internecie obejrzy jakiś film, którego rodzic z nim nie przeanalizuje, to dziecko może nagromadzić emocje, które w nim pozostaną, których w pełni nie przeżyje, a wtedy wyobraźnia dziecka pozostanie niedostatecznie rozwinięta. Z tego powodu lepiej jest przeczytać bajkę, a następnie omówić zachowanie bohaterów, bo bajka to pomocnik rodzica. Przygotowuje dziecko do tego, że w życiu mogą pojawić się przeszkody i trudne sytuacje, że można i trzeba je pokonywać. Dziecko uczy się o wartościach, gdy opowiada historię i omawia ją z rodzicami. Bajka kształtuje cechy psychiczne, charakter – uczestniczy w budowaniu tak złożonego zjawiska, jakim jest los dziecka, a później dorosłego człowieka.

Rozmawiając z dzieckiem o bajce i przeżywając wraz z nim niektóre momenty z bajki, rodzic jest w stanie utrzymać długotrwałą więź z dzieckiem, dzięki czemu ta więź staje się bardziej wiarygodna i emocjonalna.

Nudne nakazy i wykłady na temat moralności i zasad mogą prowadzić do rozgoryczenia u dziecka, mogą wywołać jego opór.

Bajki uczą i sprawiają, że ludzka dusza przekształca się w delikatny i czuły instrument, dlatego istnieją bajki terapeutyczne, których celem jest rozwiązanie konkretnego problemu, które uspokajają dziecko, pomagając kształtować jego zachowanie. Rodzic może sprawić, że jego działania wychowawcze będą bardziej angażujące.

Bajka pomaga wyjaśnić, dlaczego rodzic stawia przed dzieckiem zakazy, bo mówienie wprost dziecku „nie”, bez wyjaśnienia, wywołuje w dziecku jedynie opór i protest.  

Dane FUNDACJI

Kontakt

Dane FUNDACJI

Kontakt